Loading...
Om oss 2017-10-23T17:14:48+00:00

Idé och vision

Do-Fi producerar med fokus på användaren, det gör vi genom att undersöka och diskutera med alla stakeholders i projektet. det kan handla om kunder, leverantörer, användare. Ett projekt brukar oftast börja med att vi har en workshops tillsammans med vår kund eller partner som vi ska leverera till eller med. Sen påbörjas designprocessen genom att vi har workshops med användare och andra berörda i projektet. Vi tar fram en första prototyp, det kan vara på papper eller i en app. Den testas med användare och designas vidare om det behövs i flera iterationer i workshops och tester. Därefter går vi i regel in i en produktions fast med flera iterationer där vi tar fram tidiga prototyper som vi testar i labbet och låter kunden och användare prova på tills vi når fram till en gediget putsad produkt eller tjänst som vi och kunden är nöjda med.

Vår affärsidé är att erbjuda digital produktion med fokus på tillgänglighet och hållbarhet. Vi hjälper till med teknikorientering och omvärldsbevakning. Vi tar fram en kravspecifikation med kunden där vi erbjuder digital produktion. Dels genom att hyra ut licensierade verktyg, men också genom teknikorienterade workshops och konsulting i skräddarsydd produktion av innehållet. I konsultingen ingår produktion av digitala applikationer, avancerat idéförverkligande och trygghet i teknikorientering.

Träffa personerna i Do-Fi

JOHAN OCH MAGNUS DRIVER DO-FI TILLSAMMANS MED ANSTÄLLDA, FRILANSARE OCH SAMARBETSPARTNERS.

JOHAN SALO
Interaktionsdesigner

MAGNUS WALLÒN
Teknisk chef

Dags att träffas?

HAR DU EN BRA IDÉ SOM DU VILL GÅ VIDARE MED?

Maila till info@do-fi.se