GameA – ett AR spel för rörelse och musik

Do-Fi Aktuellt   •   September 25, 2020

Do-Fi bidrar med konceptutveckling och programmering av ett inkluderande spel för att aktivera barn med rörelsehinder. Spelen uppmuntrar till rörelse och lek anpassade till målgruppen.

Partners: Certec, RBU, Musik i Syd, Funkibator.

GameA finansieras av Vinnova och utlysningen Digitala hjälpmedel.

Läs mer (extern länk)