Våra tjänster 2017-10-30T10:28:51+00:00

Vår expertis

VI ARBETAR UTIFRÅN TRE OMRÅDEN: THINK, DO OCH VISION. THINK ÄR VÅRT STRATEGIARBETE. DO ÄR VÅR PRODUKTION OCH VISION STÅR FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

Digitalisering

Omvärldsbevakning

Lärande genom kurser och designworkshops

Digital produktion

Apputveckling

Webbdesign och utveckling

Partnership

Prototyputveckling

Interaktionsdesign

Digitalisering och verksamhetsutveckling

VI UTVECKLAR OCH DIGITALISERAR DIN VERKSAMHET GENOM UTVECKLANDE MÖTEN, FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR INOM ORGANISATIONEN.

Vi tillför kunskap inom det digitala området. Vi är ett företag som funnits sen 2006 och vi har ett längre perspektiv på teknikorientering än de flesta företag. Vi kan hjälpa er att hitta strategier för hur ni kan använda digitala möjligheterna internt, mot kunder och i verksamhetsplanen. Det kanske är dags att se över kommunikationskanaler, appar, webbsidor, databaser och CRM, CMS, SQL, LMS osv… Det finns många förkortningar och luddiga begrepp som plattform och moln. Vi hjälper er att få det tydligare och hitta strategier för att använda IT på ett mer roligt och hållbart sätt.

Vi arbetar tillsammans med personal och ledning för att identifiera utvecklingsmöjligheter och initiera projekt. Vilken typ av utveckling skulle betyda mest för er? Vilka kompetenser behöver ni inom organisationen för att ta det digitala till nästa steg? Vi kan hjälpa er med upphandlingar, beställningar och ansökningar.

APPUTVECKLING

MOBILT, PLATTOR, WEBBEN, KIOSKER, UTOMHUS

Vi kan leverera appar till iOS (iPhone, iPad, iWatch), Android, Webben, VR-glasögon, Offline, på platsen, i en kiosk, touchscreen, Arduino.

Webbdesign, SEO, Statistik

VI DESIGNAR WEBBSIDOR OCH SER TILL ATT DEN SYNS HÖGT PÅ GOOGLE SÖK MOTORER SÖKMOTOROPTIMERING (SEO) OCH STATISTIK FRÅN ANVÄNDARNA

Vi gör webbsidor som är lätta att administrera och för oss handlar det om att redigeringsverktygen som används ska kännas enkla och roliga att jobba i. Oavsett om ni vill skapa WordPress, Drupal, utveckla ett eget CMS eller använda ett övergivet CMS. Vi kan designa plugins till samtliga plattformar och vi ser till att ni kommer igång med att använda statistikmotorer (som till och med är roliga) och sökmotoroptimering (SEO).

Konvertera mellan tekniker. Cross-plattform, Native, Flash, Javascript

VI KAN PROGRAMMERA OAVSETT IDE: XCODE, ECLIPSE, VISUAL STUDIO, ADOBE ANIMATE

Vi kan hjälpa dig att programmera om ett iOS-projekt till Xamarin eller vice versa. Vi kan också konvertera Flash till HTML. Eller Flash till iOS och Android.

PROTOTYPING & FORSKNING

ALLT

Vi har gedigen erfarenhet i att genomföra forskningsprojekt. När vi startade Do-Fi så var prototyping vår affärsidé. Tanken var att vi skulle utveckla mot delägarskap. Likt en riskkapitalist, men istället som riskutvecklare, att vi riskade vår tid. Numera så prototypar vi i början av projekt och i forskningen. Vi tar gärna uppdrag som innebär prototyping då det är något som vi brinner för starkt!

Har du en idé som du vill ha hjälp med?

Träffa oss!