Digitala Scener med Musik i Syd

Do-Fi Aktuellt   •   Oktober 23, 2015

Johan Salo anlitades av Musik i Syd AB under 2013-2015 i syfte att tillgängliggöra Musik i Syds utbud genom digital teknik, skapa samverkan inom området samt visa på hur digitaliseringen även möjliggör konstnärlig utveckling och regional synlighet.

Läs mer om arbetet i rapporten från Musik i Syd AB