Project Description

Digital utbildning för sjuksköterskor

Do-Fi var med i projektgruppen som tog fram en interaktiv utbildning för sjuksköterskor i syfte att ge underlag för att bedömma risk för undernäring.

Do-Fi tog fram ett Learning Management System, en interaktiv utbildning på dunat.se och en DUNÄT-app. Utöver det så finns även MEONF-instrumentet som app på App Store. DUNÄT har tre innehållsmässiga delar: bedömning av risk för undernäring; åtgärder för personer med risk för undernäring; bedömnings- och beslutsstöd (för personal och anhöriga). Den första delen utgörs av bedömning av risk för undernäring med instrumentet MEONF-II (Vallén et al. 2011, Westergren et al. 2011a; 2011b). Det innebär att utbildningen bland annat ska omfatta hur man väger och mäter vårdtagare, hur man observerar ätandet, hur man frågar om problem med aptit, tugga, hur man uppskattar mängden mat som ätits upp och bedömning av kliniska tecken på UN. Genom illustrerade (film, foto) fallbeskrivningar kommer personal/äldre personer tränas i att göra bedömningar på ett enhetligt sätt. Bedömningarna kan jämföras med en experts bedömningar. Det görs också möjligt för personal att certifieras, få “kompetenskörkort”, i bedömning av UN.

Den andra delen utgörs av åtgärdsförslagen. Redan idag finns ett åtgärdsprogram kopplat till MEONF-II. Detta ska vidareutvecklas i samverkan med omvårdnadspersonal, dietister och arbetsterapeut. Den tredje delen utgörs av bedömnings- och beslutsstöd (för personal och anhöriga). Beroende på vilka problem som noteras finns specifika individuellt anpassade åtgärder att vidta och för detta kan ett beslutsstöd tas fram. Detta ska anpassas för användning av personal, anhöriga men också för självskattning.

Det går att läsa mer om projektet här.

Behöver du hjälp med digital produktion?

Boka ett möte med oss!

Kontakta oss