Project Description

Låt barnen sjunga och dansa med MusikA

MusikA fungerar både som underhållning och som ett inlärningsverktyg med ett brett utbud av specialanpassade övningar och spel.

Do-Fi har på uppdrag av Musik i Syd AB skapat en applikation för barn, pedagoger och föräldrar. Appen innehåller information om utbud för förskolan, enkla specialanpassade uppsjungningsövningar, interaktiva instrument, sånger på arabiska, rörelsesånger, yoga för barn och musik för avslappning. Visionen är att erbjuda ett material som dels samspelar med gästspel av live-akter, dels kan användas som ett enkelt verktyg för mer musik i förskola och i hemmet.

MusikA för iOS
  • Interaktionsdesign

  • Lärande

  • Apputveckling

  • Digital Strategi

  • Ljudproduktion

  • Filmproduktion

Medverkande:
Tobias Broström, Anna-Carin och Johan Bridger (Den blå timmen i VILA)
Katarina Nilsson – Bremer (STARTA)
Anna Elwing (YOGA och SJUNGA)
Joakim Schakonat Elfqvist (YOGA och SJUNGA)
Ulrika Lorenzi (SJUNGA)
Karin Holmström (Lilla A)
Ali Sabah, Nathali Eriksson (Nallekonsert på arabiska i SPRÅKA och SJUNGA)
Dan, Hjördis, Signe och Gullan Bornemark (Nallekonsert i SPRÅKA och SJUNGA)
Pape Seck (SPRÅKA)
Saba Zolfaghari (SPRÅKA)
Tomás Jimeno (SPRÅKA)
Anna Forsvall Lundmark och Lars Henrik Andersson (SPELA)

Behöver du hjälp med digital produktion?

Boka ett möte med oss!

Kontakta oss