Project Description

Stadsfabula: Forskningsprojekt inom konst och kultur

Johan deltog som forskare mellan 2014-2016.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att problematisera, sammanföra och iscensätta stadens berättande och berättelser genom ett samspel mellan nutida medier, rumslig organisering och fiktion. Detta för att öka medvetenheten och insikten om hur stadsbon kan ta plats i och sam- eller motverka till detta berättande.

Specifikt kommer forskningsprojektet att undersöka och pröva kollaborativt/kollektivt berättande i stadsrummet genom att genomföra ett antal produktioner som förhandlas fram i gruppen samt mellan gruppen och ett antal grupper i stadsrummet. Vidare syftar vi till att nå insikt i hur en skapandepraktik är på förhand villkorad, i de reflektionsmönster som uppkommer i kollaborativt arbete inom gruppen samt i relationen mellan gruppen och stadsborna. Därmed är ett mål att studera hur sådan insikt erhålls, artikuleras och kommuniceras genom vårt metodologiska och konstnärliga arbete samt genom det reflektionsarbete som hela tiden sker i tandem med produktionen. Tesen är att rumslighet, berättande och kunskapande, inom forskningspraktiker så väl som inom vardagspraktiker har en ömsesidig inverkan. Utgångspunkten är därmed att undersöka hur rumsligt berättande, dvs berättande som cirkulerar rumsligt, kan berika och problematisera vad konstnärlig forskning kan vara och hur konstnärliga- och designorienterade forskningsperspektiv, praktiker och metoder kan berika rumsligt berättande.

läs mer
  • Interaktionsdesign

  • Forskning

  • Apputveckling

Behöver du hjälp med digital produktion?

Boka ett möte med oss!

Kontakta oss