Vision

Att genom dialog och deltagande design skapa digitala lösningar som blir tillgängliga, meningsfulla och engagerande för alla.

 

Do-Fi Produktion

Do-Fi grundades 2006 och har erfarenhet av det mesta inom digital utveckling och för det mesta med fokus på användaren.

 

Research and Prototyping

Forskning och prototyping är det som gör att vi ständigt kan utvecklas och komma med nya infallsvinklar.

Case

Designworkshops i Rosengård, Interaktiva skridskorinkar, säljstöd för industrimaskiner, pedagogiska pek och lär-appar, tracking av transporter, språkhjälpmedel för analfabeter, osynliga turistguider, alla programmeringsspråk, papper och Penna, digitalt papper och penna. Till och med ultraljudshologram. Vi arbetar alltid utfrån användarens perspektiv sen hjälper vi kunder och samarbetspartners att nå fram med tekniken på platsen oavsett om det är online eller offline.

Osynliga konsertsalar
Location-based Musikaliska upplevelser knutet till platsen.
MusikA
Musik Ett verktyg för pedagoger, barn och föräldrar
MyStoryTours, (numera StoryTourist)
Location-based Plats-specifika noveller och romaner. Vinnare av Venture Cup 2016.
Tidsmaskinen
Location-based En digital tjänst för de som vill dela sin berättelse på plats.
Stadsfabula
Konst Handlar om att skapa fabler i staden.
Hej Svenska!
Interaktivt Lär dig svenska online. För nytillkomna analfabeter.
Developer-in-Residence
Expertis Vi utvecklar det digitala perspektivet för kultur.
Instakiosk
Socialt lärande Ett verktyg för pedagogik och katalogisering av naturen.
DUNÄT
Utbildning Lär dig att upptäcka undernäring. För sjuksköterskor.
Nivinavi
Tillgänglighet Ett spel för synskadade att träna med käpp.
Spelet om Energin
Utställning Skolklasser spelade bort koldioxidutsläpp på Tekniska i Stockholm.
Nalle
App Musikspel med barnanpassade sånger.

Digital produktion med fokus på användaren

Do-Fi producerar med fokus på användaren, det gör vi genom att undersöka och diskutera med alla stakeholders i projektet. det kan handla om kunder, leverantörer, användare. Ett projekt brukar oftast börja med att vi har en workshops tillsammans med vår kund eller partner som vi ska leverera till eller med. Sen påbörjas designprocessen genom att vi har workshops med användare och andra berörda i projektet. Vi tar fram en första prototyp, det kan vara på papper eller i en app. Den testas med användare och designas vidare om det behövs i flera iterationer i workshops och tester. Därefter går vi i regel in i en produktionsfast med flera iterationer där vi tar fram tidigar prototyper osm vi testar själva och låter kunden och användare prova på tills vi når fram till en gediget putsad produkt eller tjänst som vi och kunden är nöjda med.

Vår affärsidé är att erbjuda digital produktion med fokus på användaren

Vi tar fram en kravspecifikation tillsammans med kunden där vi erbjuder våra konsulttjänster inom digital produktion. Dels genom att hyra ut licensierade verktyg, men också genom teknikorienterade workshops och konsulting i skräddarsydd produktion av innehållet. I konsultingen ingår produktion av digitala applikationer, avancerat idéförverkligande och trygghet i teknikorientering.

Apputveckling i Malmö

Vi kan erbjuda en heltäckande apputveckling för alla plattformar för webb, dator, telefoner, klockor och TV. Vi kan leverera native iOS och Android men även cross-platform appar.

Många frågar vad det kostar att göra en app, svaret blir oftast några frågor: Vad ska den användas till? Vilka användare vill ni nå? Det har betydelse när man väljer plattform och till vilka olika typer av devices den ska stödja (iPad, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile osv...) Hur har du tänkt att den ska fungera? En annan detalj som oftast glöms bort är att även tänka på framtiden. Vad ska hända med appen om 1-2 år när alla leverantörer uppgraderat till nästa versionsnummer i ordningen, dvs från iPhone X till iPhone Y.

Vi har lång erfarenhet av appar eftersom vi gjorde prototper redan innan företaget bildades år 2004. Då Magnus gjorde sitt examensarbete i form av en app för PDA kopplad till ett WiFi-kort och GPS. Johan gjorde en kioskinstallation för en trådlös Anotopenna kopplad till en live-server. I Norge 2007 gjorde vi WAP-lösningar och Java-applets till dåtidens mobiler. Sen kom iPhonen och Android och förändrade konsumenternas beteende helt. Nu står vi i ett läge där det finns tendenser till att många är trötta på appar och drömmer om en mobilfri tillvaro. Där har vi ständigt utveckla och utforskat appar som inte fokuserar enbart på skärmen utan också ser till att man får röra på kroppen och använda ljud och gester istället för enbart skärmbaserad interaktion. 2008 gjorde vi bluetooth baserade lösningar för att pusha meddelanden til mobilen och att låta användare interagera på platsen med ex en skärm. Under 2015 har vi tagit upp den tråden igen med hjälp av iBeacons där man kan låta interaktionen ske i rummet istället för i mobilen och ge användare upplevelser och erbjudanden, samla statistik och och på så sätt även skapa engagemang.

Utbildningar på webben och i mobilen

Vi erbjuder tekniska lösningar där vi projektleder och utvecklar nya tjäsnter utifrån ditt behov. Vi kan programmera appar eller program för att koppla ihop interaktioner med projektorer, sensorer, skärmar, API:er för musik, ljud, bild, ljus mm... Några tidigare exempel är Gigantomaten, SMS Jukebox, BluWall, BluePromo, SMS Wall, MMS Wall, Instakisok. Där gjorde vi det möjligt för användare att skicka media (text, ljud, bild) eller interagera (dansa, åka skridskor, gester, måla) på platsen för att skapa upplevelser för en större grupp människor och på så sätt skapa en conversation piece som alla känner sig delaktiga i.

Teknik och installationer för kampanjer, konferens, events

Vi erbjuder tekniska lösningar där vi projektleder och utvecklar nya tjäsnter utifrån ditt behov. Vi kan programmera appar eller program för att koppla ihop interaktioner med projektorer, sensorer, skärmar, API:er för musik, ljud, bild, ljus mm... Några tidigare exempel är Gigantomaten, SMS Jukebox, BluWall, BluePromo, SMS Wall, MMS Wall, Instakisok. Där gjorde vi det möjligt för användare att skicka media (text, ljud, bild) eller interagera (dansa, åka skridskor, gester, måla) på platsen för att skapa upplevelser för en större grupp människor och på så sätt skapa en conversation piece som alla känner sig delaktiga i.

Vår expertis

Verktygen skapar lärande, engagemang och dialog mellan kund och deras användare. Med vår spetskompetens i interaktionsdesign och prototyputveckling kan vi fungera som ett bollplank och erfaren rådgivare när kunden formar en beställning. Sen vidare i produktion så kan vi ta idén till vision till koncept och sen utveckla den i vårt produktionsteam. Vi har fördelen av att vara ett personligt bolag vilket skapar projekt som har en nära och personlig kontakt, samtidigt så har vi skalbarheten i vårt nätverk av frilansare och byråer. Vi har funnits sen 2006 och har ett gediget track-record kring framgångsrika projekt och nöjda kunder. Få andra bolag har specialiserat sig på platsspecifik interaktion så nära kopplat till natur och kultur. Samtidigt har vi expertis i interaktionsdesign vilket gör att vi förstår och kan sätta sig in i kundens kunders kontext.

Startups

Sen starten har vi sett till att varje projekt vi tar oss an ska generera komponenter och beskrivningar så att nästa projekt som behöver liknande innehåll kan dra nytta av det vi gjort tidigare. Under åren så har också tanken varit att vissa projekt ska bli egna företag med egna visioner. Vi hjälpte Måns Adler på Bambuser att ta fram deras första prototyp för livesändningar genom en N95:a. Tillsammans med Behrang Miri gjorde vi interaktiva installationer under namnet Miljonprocessen. Tillsammans med Albin Ponnert vann vi The BlackBerry Challenge på The Conference med Enjoy Sweden. Tanken var att något projekt skulle bli ett eget företag och 2015 startades Guidly AB tillsammans med Fredrik Pålsson från Umami Produktion.

Vi består av två nyckelpersoner, ägare: Johan Salo och Magnus Wallon. Vi grundade företaget 2006. Vi jobbar med de bästa frilansarna och samarbetspartners som finns och ser alltid till att ta in folk som passar syftet med projekten.

Guidly AB

Location-based Guidly är en app som fungerar som en turist- och kulturguide med GPS-teknik och kompass. Johan och Magnus är delägare i Guidly AB och driver det tillsammans med Fredrik och Pernilla från Umami Produktion AB.

Tidsmaskinen - En app för historiska rundvandringar

Läs mer

Tidsmaskinen tar dig på rundvandring i historien. Guidad av vibrationer, ljud eller tal kommer du till platser med spännande berättelser.

Grundare & Ägare

Johan Salo
Managing Director och fil.mag i interaktionsdesign. Expert på UX Design och konceptutveckling. Duktig på film, musik-/ljudproduktion.
Magnus Wallon
Technical Director och utbildad dataingenjör & interaktionsdesign. Världens bästa programmerare med fokus på användaren. Erkänd fotograf.

Kom och besök oss!

Vi sitter vid Snapperupsgatan 2 i Malmö.

Boka möte genom att ringa 073-990 20 23 eller maila: