Den allsmäktiga guden med AI

Do-Fi Aktuellt   •   November 6, 2017

Många pratar om AI och dess fördelar och mysterier, men ofta viftas diskussioner kring risker och regelverk bort.

Levandowski skapar framtidens SKYNET

Levandowski var med och skapade Googles självkörande bilar men när han tog med tankegodset från Google till Uber blev en rättstvist och han fick sparken. Då startade han Way of the Future, vilket är ett företag/en livsåskådning med syftet att “develop and promote the realization of a Godhead based on Artificial Intelligence”. Med ungefärlig översättning handlar det alltså om skapandet av en gudsbild genom AI. Godhead-releasen spås ske när Singularitet (17 definitioner på Teknologisk Singularitet) uppstår, vilket innebär tillfället då AI blir smartare än oss människor(läs mer här).

Skillnader lär finnas på AI som utvecklas i exempelvis Amerika, Europa eller Asien, men alla skulle förmodligen vara mycket krigsvänliga. Beroende på agenda bakom utvecklandet av AI blir det olika farligt för mänskligheten. Bör det därför inte finnas etiska globala lagar för inom vilka ramar det ska få tillåtas att jobba med AI?

Under tiden kan vi alla roa oss åt att det i alla fall finns ett fåtal bra exempel på AI som är tillgängliga för allmänheten. Testa Googles Quick Draw eller den väldigt roliga GIORGIO CAM.