Project Description

Digital utveckling av Landskrona Museum

Vi fick i uppdrag att undersöka och ta fram en digital plattform för att levandegöra den reklamhistoriska utställningen på Landskrona museum. 

Syftet med utställningen är att lyfta nya infallsvinklar på reklam och form. Do-Fi var med och utvecklade och designade en utställning samt digital plattform som tar höjd för tillgängligheten.

Digital fördjupningsguide
Utställningen innehåller stationer i form av iBeacon-puckar som visar olika typer av innehåll genom att känna av att du är i närheten. När du närmar dig en station kommer automatiskt ljud, text, bildspel och annat upp på skärmen. Appen innehåller även ett speciellt ljudspår för folk med nedsatt syn och är framtagen i samråd med en expert för synskadade. Längs hela utställningen finns också ledstråk för synskadade. Tanken med utställningen är att den ska vara dynamisk och baserad på besökarens intressen. Man väljer tema i appen och sen blir hela utställningen visad ur ett nytt perspektiv. Det innebär att det går att besöka den flera gånger.

Videospelare
Utöver appen för iBeacons så har vi också tagit fram ett biorum med interaktiv filmväljare på touchscreen. Ingången till biorummet tillåter att rullstolar kan köras in.

Spegeln
Spegeln är sätt för besökare att vara med i klassiska reklamannonser. Genom en web-cam, en touchscreen och en spegelskärm så kan besökaren välja mellan olika annonser och ta en bild på sig själv. Då hamnar ansiktet i annonsen och man kan dela den till sina vänner.

Appen finns att ladda ned innan ditt besök eller att användas på en lånad platta tillhörande Landskrona Museum.

Ladda ner för iOS
Finns snart även för Android
  • Interaktionsdesign

  • Digital Strategi

  • Apputveckling

  • Ljudproduktion

  • Filmproduktion

  • Tillgänglighet

Behöver du hjälp med digital produktion?

Boka ett möte med oss!

Kontakta oss