Project Description

Do-Fi samarbetar med Landskrona museer Tycho Brahe-museet i Ven och utvecklar interaktiva installationer för museiverksamheten. Med interaktiv teknik så förflyttas besökarna i tid och rum. Läs mer (extern länk)