Project Description

LOTS OF PEOPLE SMILING BACK AT YOU 🙂

Ett virtuellt och interaktivt konstverk.

Johan Salo blev anlitad som interaktionsdesigner i syfte att utforska och utveckla digitala former som kunde vara intressant för unga. Som ett led i Bästa Biennalens kontinuerliga arbete med att utforska formerna för tillgänglig konst kontaktades konstnären Emma Philipson för att ta fram ett konstverk som kunde upplevas utan att behöva ta sig till galleriet. Resultatet blev ett virtuellt och interaktivt konstverk: LOTS OF PEOPLE SMILING BACK AT YOU som finns på www.lopsbay.com och går att ladda ner som mobilstickers unders sökordet LOPSBAY. Konstverket förändras med tiden och kommer också att utvecklas vidare av Bästa Biennalen. I skrivande stund så är antalet LOPS:ar 7614. Idén kom fram under workshops med Bästa Biennalen och med Geek Girls Mini samt Foo Café.

LOPSBAY.com

Konstverket är framtaget i samarbete med Johan Salo på Do-Fi och Måns Severin Siljehav på Graphiclife AB och Bästa Biennalen har producerat verket med stöd från Region Skåne.

Behöver du hjälp med digital produktion?

Boka ett möte med oss!

Kontakta oss