Project Description

Koldioxidbanta på Tekniska i Stockholm

Do-Fi och Ozma Design producerade innehåll till över 24 interaktiva installationer på utställningen Spelet om energin vid Tekniska Museet i Stockholm. Vi levererade ett sammanhängande spel, appar, kiosklösningar och en skräddarsydd serverlösning med multiplayer och en visualisering av resultatet.

  • Interaktionsdesign

  • Skräddarsydd Serverlösning

  • Apputveckling

  • Gamification

Spelet om Energin öppnade hösten 2009 i samband med klimatmötet i Köpenhamn. Då stod intresset för klimatet på toppen, men mattades så småningom av. På Tekniska museet lever engagemanget vidare. Intresset för miljö och hållbarhet är också stort bland alla de elever som kommer till utställningen.

Utmaningarna i Spelet om Energin handlar om mat, boende, resor, konsumtion – allt som förbrukar energi. Utställningen som får elever att tänka till och engagera sig i sambandet mellan hur vi använder energi och påverkan på klimatet. Genom att svara på frågor och göra klimatsmarta val försöker skolklasserna nå ett mål som ligger nära 2 ton per person – lika mycket som Sveriges klimatmål för 2050. I en del av utställningen får besökarna prova på att skapa sin egen förnyelsebara elektricitet med hjälp av vatten, vind och vågkraft.

Innan museibesöket har eleverna fått uppdraget att ta reda på hur många glödlampor och standbylägen som kan bytas ut eller elimineras hemma. Innan klassen går in i utställningen matas resultatet in i ett datorprogram, och jämförs sedan med hur mycket klassen lyckats koldioxidbanta under sin väg genom utställningen.

Sedan invigningen 2009 har omkring 1000 skolklasser besökt utställningen. De flesta skolklasser får möjlighet att utan kostnad besöka utställningen tack vare Energirådgivningen i Stockholms län via medlemskommunerna går in och sponsrar.

– Den enda kritiken har vi fått är att eleverna önskar att de fick stanna längre. De vill så gärna göra allt, så nu har vi förlängt visningarna med en halvtimme, säger Lars Paulsson, intendent och ansvarig för utställningen. Utställningen har också fått väldigt bra respons i utvärderingar från lärare. Flera tycker att besöket inspirerar till fortsatta diskussioner. Barnen kan påverka föräldrarna att förändra beteendet, använda ledlampor, bli bättre på att återvinna, sänka temperaturen någon grad, äta mindre kött eller kanske fundera på att välja ett annat alternativ än flyg på semestern.

Men med Spelet Om Energin vill Tekniska museet inspirera snarare än att ge pekpinnar. Ambitionen är att få eleverna att reflektera över konsekvenser av olika val. Vi vill också skapa en positiv attityd till att leva mer energieffektivt – att det till och med kan vara något lustfyllt, att återanvända, cykla och odla, säger Lars Paulsson.